.

.

piątek, 7 września 2018

Wspominamy ceremonię pogrzebową Śp. Ks. Proboszcza Andrzeja Kowolika


Śp. Ks. Proboszcz Andrzej Kowolik urodził się 27 października 1953 roku
w Chorzowie, w rodzinie Władysława i Anny zd. Wiencek. W 1955 roku rodzice przeprowadzili się do Popielowa i z tamtejszą parafią związane było całe jego dzieciństwo i młodość.  W Popielowie ukończył w 1968 roku szkołę podstawową, a następnie kontynuował naukę w Liceum Ogólnokształcącym w Dobrzeniu Wielkim. Po złożeniu w 1972 roku  egzaminu  dojrzałości wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Nysie. Święcenia Kapłańskie przyjął  23 kwietnia 1978 roku z rąk Biskupa Alfonsa Nossola w Opolu. Po święceniach został najpierw wikariuszem w parafii Wniebowzięcia NMP w Raciborzu (1978 – 1981), a następnie św. Mikołaja w Pyskowicach (1981 – 1985). W 1985 roku  został mianowany proboszczem naszej parafii św. Michała w Rozmierzy. Bardzo mocno zaangażował się w nawiązane w latach 90-tych XX wieku   kontakty z potomkami dawnych mieszkańców Rozmierzy, którzy wyemigrowali do Stanów Zjednoczonych, zawierając m.in. partnerstwo pomiędzy parafią w Rozmierzy a parafią św. Stanisława w Banderze (Teksas). Przez wiele lat pełnił również funkcję dziekana dekanatu Strzelce Opolskie ( 1992 – 2012 i 2007 – 2017). Biskup Opolski nadał mu w 2002 roku tytuł Dziekana Honorowego.

Ksiądz proboszcz Andrzej Kowolik zginął tragicznie w wypadku samochodowym
w dniu 26 sierpnia 2018 roku.  Ceremonia pogrzebowa trwała dwa dni. W piątek 31 sierpnia 2018 roku miała miejsce tzw. eksportacja ciała  Ks. Proboszcza  do naszej parafii. Trasa przejazdu trumny z ciałem zmarłego księdza proboszcza była następująca: Rozmierka –Jędrynie- Rozmierz. Wzdłuż całej trasy przejazdu licznie zgromadzeni wierni żegnali naszego Proboszcza i oddali mu ostatni hołd. W trakcie przejazdu przez Rozmierkę i Jędrynie samochód z trumną zmarłego proboszcza zatrzymał się przy kościele w Rozmierce  i kaplicy w Jędryni. W ten sposób Nasz zmarły Proboszcz Andrzej symbolicznie pożegnała się z tymi świątyniami.  Następnie samochód z trumną zmarłego powoli pojechał do Rozmierzy. Tutaj zmarłego proboszcza powitali  licznie zgromadzeni parafianie na placu przy caritasie i plebanii. Następnie strażacy wnieśli trumnę na korytarz plebani, gdzie czekała już  najbliższa rodzina, gospodyni -  pani Magdalena, ministranci oraz ks. Dziekan Norbert Wons, a przed plebanią Marianki, poczty sztandarowe, orkiestra, wielu kapłanów i dziesiątki parafian. Na plebani odmówiono różaniec i  modlitwy, po których  odbyła się eksportacji do kościoła parafialnego
w Rozmier
zy
,
gdzie sprawowano msze żałobną pod przewodnictwem ks. Piotra Piontka, który wywodzi się z naszej parafii a święcenia kapłańskie przyjął za czasów sprawowania urzędu proboszcza przez ks. Andrzeja Kowolika w asyście ks. Dziekana  Norberta Wonsa i ks. Zbigniewa Żukiewicza. Wielu księży i Ojców zakonnych także sprawowało mszę św. w intencji  zmarłego ks. Proboszcza. Po mszy świętej odbyło się, przy otwartej trumnie,  uroczyste  czuwanie w kościele 
z udziałem licznych parafian i nie tylko  do godziny 2310. Przez cały czas czuwania można było zauważyć wielki ból, smutek i żal  oraz wielką zadumę zgromadzonych wiernych. Wielu parafian nie potrafiło powstrzymać łez  w oczach. Dzień ten był dniem -  można powiedzieć wyjątkowym – pełnym zadumy i smutku, w którym każdy z nas mógł osobiście pożegnać się z Naszym zmarłym tak szybko (za szybko)  Proboszczem Andrzejem.
W sobotę 1 września 2018 roku odbyła się natomiast ceremonia pogrzebowa Naszego Ks. Proboszcza Andrzeja Kowolika. Licznie zgromadzeni wierni powitali rano trumnę z ciałem proboszcza, którą strażacy wprowadzili do naszego Kościoła Parafialnego w Rozmierzy. Ceremonia rozpoczęła się od odmówienia  różańca świętego przez zgromadzonych wiernych. Następnie odbyła się msza pogrzebowa, którą  sprawował biskup Andrzej Czaja w asyście  ks. Piotra Piontek i ks. Józefa Sklorza oraz dwóch diakonów. Razem we Mszy Św. udział wzięło ponad 80 kapłanów. Kazanie wygłosił bp Andrzej Czaja.  
 Po komunii świętej nadszedł czas na pożegnanie i zabranie głosu.
Swoją mowę pożegnalną wygłosili: Ks. dr J. Waloszek – przyjaciel proboszcza z seminarium;  

p. Józef Swaczyna - Starosta Strzelecki;  p. Zofia Habasz – sołtys Jędryni; Tadeusz Goc – Burmistrz Miasta i Gminy Strzelce Opolskie; p. Irena Pachołek – Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej
w Rozmierce; ks. Wicedziekan Ferdynand Wójcik – proboszcz Szymiszowa Wsi; p. Danuta Foryt
z kolei odczytała list kondolencyjny z Teksasu.  

Po mszy świętej Ks. Proboszcz Andrzej Kowolik  został pochowany w pobliżu kościoła parafialnego Św. Michała w Rozmierzy. 
W pogrzebie Ks. Andrzeja Kowolika uczestniczyło wielu wiernych, rodzina, przyjaciele, licznie zgromadzeni kapłani (ponad 80), siostry zakonne, ministranci z całej parafii, Marianki, chór dziewczyn z naszej parafii, orkiestra, poczty sztandarowe, strażacy z OSP z całej parafii, przedszkolaki, dzieci szkolne, młodzież i nauczyciele, samorządowcy, liczne delegacje, działacze lokalni i licznie zgromadzeni wierni ci najbliżsi Naszemu proboszczowi i ci z daleka.    

Polecajmy śp. ks. Andrzeja Bożemu Miłosierdziu: Miłosierny Boże, spraw, aby Twój sługa, kapłan Andrzej, którego w ziemskim życiu zaszczyciłeś świętym posłannictwem, radował się wiecznie
w niebieskiej chwale. Przez Chrystusa
, Pana naszego. Amen.

I pamiętajmy wszyscy o prośbie Naszego zmarłego tak tragicznie Ks. Proboszcza Andrzeja, którą zawarł w swoim testamencie, aby modlić się za niego.

Specjalne podziękowania składa Artur Glinka i Magdalena Kozok:

Serdecznie dziękujemy wszystkim przybyłym na pogrzeb śp. Ks. Proboszcza Andrzeja Kowolika, 
a w szczególności parafianom za okazałe zaangażowanie i współczucie w tych trudnych chwilach. Rodzinie Księdza dziękujemy za obdarzenie zaufaniem.
Słowa wdzięczności kierujemy do Zakładu Usług Pogrzebowych „Re-gat” ze Strzelec Opolskich za okazane gesty, pomoc i profesjonalne przygotowanie całej ceremonii pogrzebowej.
„Bóg zapłać”

oraz parafianie:

Serdeczne „Bóg zapłać” Ks. Biskupowi Andrzejowi Czai, Ks. Dziekanowi, kapłanom i ojcom zakonnym, siostrom zakonnym, rodzinie, władzom samorządowym, delegacjom, parafianom, mieszkańcom powiatu oraz wszystkim przybyłym i zaangażowanym w przygotowaniu ceremonii pogrzebowej śp. Ks. Proboszczcza Andrzeja Kowolika.


Tekst: Teresa Cichoń, Artur Glinka
Zdj.: Radosław Dimitrow